Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Voda

Spisek preskusnih metod

Izdaja: 4
Datum izdaje: 12.8.2021

Pitna voda
Morje
Bazenske vode

Parameter
Prosti klor
Vezani klor
Redoks potencial
pH
Trihalometani (vsota)*
Motnost
Cianurna kislina
Escherichia coli
Legionella sp.*
Staphylococcus aureus*
Število kolonij pri 36°C

Preskusne metode
Kolorimetrija
Kolorimetrija
SIST DIN 38404-6
SIST ISO 10523
SIST EN ISO 10301-3
SIST EN ISO 7027
Kolorimetrija
SIST EN ISO 9308-1
SIST EN ISO 11731-2
SIST EN ISO 6888-1
SIST EN ISO 6222


Opomba: Metode označene s krepko spadajo v obseg akreditacije.
* Analiza opravljena pri podizvajalcu.