Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Predstavitev podjetja

Družba TOC d.o.o., ustanovljena leta 2007, je že vrsto let uspešno podjetje, kar potrjujejo naši dolgoletni pogodbeni partnerji, uspešno poslovanje ter naraščajoči obseg analiz. Potrditev in pokazatelj uspešnega poslovanja družbe je tudi podelitev zlate bonitetne odličnosti v letih 2015 in 2016.

Prvotna usmerjenost družbe TOC d.o.o. je bila opravljanje storitev s področja tehnoloških in ekoloških raziskav ter prenos in uveljavitev bazičnih raziskav in novih spoznanj v tehnološko prakso. Tako je družba že v letu 2008 razvila postopek »Pretvorba papirniškega mulja v absorbent za čiščenje vodnih površin«, se prijavila na razpis EACI (Executive Agency for Competitivenes and Innovation) CIP - Eco-Innovation Call 2008 ter ga leta 2009 tudi uspešno pridobila.

Istočasno se je poleg raziskovalne dejavnosti uspešno razvijal tudi analitski laboratorij. Danes je osnovna dejavnost družbe izvajanje laboratorijskih storitev s področja kontrole kakovosti naftnih derivatov, čistih kemikalij in plinov. V zadnjih letih pa družba širi svoje storitve na področje mikrobioloških in kemijskih preiskav voda.

Visoka kakovost analitskih storitev, ki jo ponuja družba je posledica nenehnega vlaganja v sodobno merilno opremo ter usposabljanja in izobraževanja strokovnega kadra. Družba ima od leta 2010 pridobljen certifikat SIST EN ISO/IEC 17025, katerega redno obnavlja in nadgrajuje s širitvijo novih akreditiranih preskusnih metod. Kakovost laboratorijskih storitev pomeni zadovoljevanje naročnikovih zahtev glede točnosti, natančnosti oz. zanesljivosti meritev, usposobljenosti laboratorija za opravljanje zahtevane storitve ter dobre komunikacije med laboratorijem in naročnikom.