Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Področja preskušanjaPodročje preskušanja obsega laboratorijske analize tekočih goriv, plinov, kemikalij in vode, saj razpolagamo s sodobno opremo in usposobljenim osebjem.

Poleg kontrole kakovosti tekočih goriv, ki se izvajajo po zahtevah standardov (SIST EN 590, SIST EN 228, SIST 1011, ... in drugih) za posamezno vrsto goriva, v laboratoriju opravljamo tudi teste staranja goriv, preverjanje kakovosti čistih kemikalij in plinov. V laboratoriju izvajamo tudi kemijske in mikrobiološke preiskave pitne in bazenske vode ter mikrobiološke preiskave morja.

Za izvajanje preskusov laboratorij uporablja praviloma standardizirane preskusne metode (ISO, EN, BS, DIN, ASTM, druge mednarodne, nacionalne standarde) ali druge priznane metode (objave v znanstvenih besedilih ali revijah).

Preskusne metode, ki jih laboratorij uporablja za izvajanje preskusov ustrezajo potrebam odjemalca.

Seznam akreditiranih metod v fleksibilnem obsegu akreditacije:
Seznam akreditiranih preskusnih metod