Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Plini (UNP)

Spisek preskusnih metod

Izdaja: 3
Datum izdaje: Maj 2020


Plini (UNP)

Preskušana lastnost
Sestava
Oktansko število (MON)
Parni tlak
Spodnja in zgornja kalorična vrednost
Prisotnost proste vode
Korozivnost na baker
Vsebnost žvepla
Prisotnost vodikovega sulfida
Izparilni ostanek pri 40°C
Gostota
Preskusne metode
SIST EN 27941
SIST EN 589
SIST EN ISO 8973
SIST EN ISO 6976
SIST EN 15469
SIST EN ISO 6251
ASTM D 6667
SIST EN ISO 8819
SIST EN 15471
SIST EN ISO 8973