Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Oprema

Laboratorij je opremljen s sodobno opremo za meritve in preskušanja, ki zagotavlja pravilno izvajanje preskusov, vključno z obdelavo in analizo preskusnih podatkov. Primerno delovanje opreme se zagotavlja s postopki usposabljanja osebja za uporabo opreme ter nadzorom in vzdrževanjem le-te.