Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o sprememba in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, TOC d.o.o. na tem mestu objavljala informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.


Prosimo vas, da pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja  na naslov ankica.budan@toc.si ali po navadni pošti na naslov TOC d.o.o., Dekani 3a, 6271 Dekani s pripisom "Pooblaščenec za dostop do IJZ".