Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Akreditacija po SIST EN ISO 17025

Kakovost je ključni dejavnik dolgoročnega uspeha in obstoja. Izvajanje storitev v skladu s predpisi, izhodiščnimi standardi in sistemskimi dokumenti je naša obveza, zato smo že kmalu po ustanovitvi podjetja pričeli z vzpostavljanjem sistema vodenja kakovosti po standardu SIST EN ISO 17025.

Marca leta 2010 smo pridobili akreditacijsko listino št. LP-093, s katero nam je tudi uradno priznano izpolnjevanje zahtev navedenega standarda kakovosti.

Trenutni obseg vseh akreditiranih metod je razviden iz Priloge k akreditacijski listini na spletni strani Slovenske akreditacije Priloga k akreditacijski listini LP-093.