Tehnološko okoljski in logistični center d.o.o.
Dekani 3a, SI-6271 Dekani

Predstavitev podjetja

TOC je tržno usmerjeno podjetje, ki opravlja laboratorijske storitve s področja kontrole kakovosti tekočih goriv, plinov in kemikalij. V laboratoriju izvajamo tudi kemijske in mikrobiološke preiskave pitne vode ter mikrobiološke preiskave morja.

Analitski laboratorij

Laboratorij sodeluje v mednarodnih medlaboratorijskih primerjalnih shemah in s Slovenskim inštitutom za standardizacijo. Redni odjemalci naših laboratorijskih storitev so kontrolne hiše SGS, Saybolt, Bureau Veritas in AmSpec.